Aadarsh Rathore
गेंदे रे फुल्ला री मालां बनाणी
हर इक दरेह्ली गास सजाणी,
रंगोली बनाणी, अंगण चमकाणा
सबनां कट्ठे होई नचणा-गाणा,
बबरु पकाणे, बाबे जो चढ़ाणे
पूजा करनी, मिली-जुली खाणे,
ड्युठलियां भखाई कने करनी लौ
दियाली मुबारक हो तुसां सबना जो
0 Responses